banner chinh

Dạ tiệc The Night of Queens: Đêm của các Nữ Hoàng sôi động tại khu vực phía Bắc


Dạ tiệc The Night of Queens – Đêm Của Các Nữ Hoàng, quy tụ các đề cử cho giải thưởng Top 50 Nữ Lãnh Đạo Châu Á – Thái Bình Dương 2023 sẽ diễn ra vào ngày 7-3-2023 tại Hà Nội.