banner chinh

Chụp hình khai xuân - Business Lunch Xuân Phát Tài


Chi tiết sự kiện:

Ngày diễn ra: 02-02-2023

Phí tham dự: member: 400000 VNĐ || guest: 500000 VNĐ || free: 0 VNĐ || member: 800000 VNĐ || guest: 1000000 VNĐ ||

Thời gian: 07:00 - 07:00

Mô tả chi tiết sự kiện:

Sự kiện chụp hình khai xuân dành cho các Chủ tịch, thành viên, khách mời của WLIN Miền Bắc, đồng thời là dịp để tổ chức Business Lunch khai xuân đầu năm

BÌNH LUẬN