banner chinh

Hoa và doanh nhân


Chi tiết sự kiện:

Ngày diễn ra: 01-03-2023

Phí tham dự:

Thời gian: 07:00 - 07:00

Mô tả chi tiết sự kiện:

Chương trình có sự tham dự của TS Vũ Thu Hương - Cố vấn chiến lược Tập đoàn để chia sẻ về chủ đề Hoa và doanh nhân. Đồng thời cũng là sự kiện chúc mừng tuổi lên 3 của thương hiệu Hoa Rorinh.

Phí tham dự: Miễn phí

BÌNH LUẬN